• Startsida

Professionell hjälp vid husköpet – ditt livs kanske viktigaste affär

En besiktning är en investering i ditt boende, som minskar risken för oförutsedda kostnader.
Läs mer under köparbesiktninghusägare och säljarbesiktning.

Lilla fuktkontrollen

Kontroll av eventuella fukt-, mögel- och hussvampsproblem i ditt hus. Priset inkluderar 1 timmes besiktning där vi utför de kontroller som vi bedömer behövs utifrån konstruktionen. I de flesta fall löser det befintliga problem för dig som husägare. Tjänsten innefattar 1-1,5 h på plats.

Vi arbetar i:

Fukt, mögel och hussvamp

Upplever du mögellukt i din bostad? Kontakta oss för råd om du misstänker en fukt-, mögel- eller hussvampsskada.

Överlåtelse- besiktning

En besiktning av en byggnad kräver i de flesta fall teknisk kompetens.Underhållsplan

En underhållsplan är en noggrann genomgång av byggnadens nuvarande skick. Dokumentation med underhållsbehov ingår.