Fukt-, mögel- och hussvampsskadekontroller


Mögelskador i bostäder kan leda till hälsomässiga symptom och besvär såsom huvudvärk, irriterade slemhinnor, mag- och tarmproblem och allergier. Upplever du mögellukt i din bostad kommer den med största sannolikhet från en sådan fukt-, mögel- och hussvampsskada.LA Besiktningar har specialkompetens inom fukt, mögel och svampar, och lång erfarenhet från alla typer av byggnader såväl i Sverige som Norge. Vi utför alla typer av fukt-,  mögel- och hussvampsskadekontroller (skadeutredningar) inklusive provtagningar.

Äkta hussvamp

Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, är husets kanske mest fruktade fiende. Under gynnsamma förhållanden kan den på kort tid bryta ned trä i bärande konstruktioner, t.ex. bjälkar, vilket kan leda till allvarliga konstruktionsförsvagningar. Den är svår att bli av med och komplicerad att sanera. LA Besiktningar har lång erfarenhet och god kompetens inom området, avseende identifiering, provtagning och sanering. I dag kan man med ett enkelt DNA-prov identifiera förekomst av Äkta hussvamp även i dolda konstruktioner.

Har du misstanke om sådan skada – kontakta oss. Bild på hussvamp och hussvampsangrepp finns i bildspelet nedan.


Lilla fuktkontrollen

Kontroll av eventuella fukt-, mögel- och hussvampsproblem i ditt hus. Priset inkluderar 1 timmes besiktning där vi utför de kontroller som vi bedömer behövs utifrån konstruktionen. I de flesta fall löser det befintliga problem för dig som husägare.


Några vanliga riskkonstruktioner för fukt-, mögel- och hussvampsskador i en byggnad


Krypgrund

I en krypgrund eller torpargrund finns fuktmässiga förutsättningar för skador som vanligtvis orsakas av ”sommareffekten”, däribland kondens, vatteninträngning eller vattensamlingar. Det kan medföra risk för fuktrelaterade skador såsom mögel- och rötskador och leda till konstruktionsförsvagningar i golvbjälklag och syllar. Även mark och fuktskadade organiska material kan avge dålig lukt som tränger upp i bostaden och luktsmittar anslutande bjälklag och väggar.

Betongplatta på mark med uppbyggd golvkonstruktion

Konstruktionen kan medföra problem om fuktkänsliga delar som ansluter mot betongplattan inte på ett varaktigt sätt har skyddats mot naturlig markfukt.

Invändigt inklädda källarväggar/grundmurar

Invändigt inklädda grundmurar under terräng kan ge upphov till fuktskador orsakade av naturlig markfukt och brister i utvändigt fuktskydd.

Vind

Vindar kan utsättas för hög relativ luftfuktighet och periodvis kondens, vanligen orsakat av brister i bostadens ventilation och/eller bristande ångspärr, vilket kan leda till mögelpåväxt och rötskador på sikt.

Övrigt

Andra orsaker till fuktskador är exempelvis vattenläckage, bristande ventilation, otätheter i klimatskyddet och bristande tätskikt.

Vid minsta misstanke om skada, vänd dig till oss för rådgivning och eventuella åtgärder.