Ett dokument för framtiden

En underhållsplan är till för dig/er som vill ha en noggrann genomgång av byggnaden, dess fel, brister, svaga punkter, risker och vad du/ni som ägare/köpare har att förvänta dig/er i framtiden.

En teknisk besiktning med en sakkunnig/besiktningsman är en investering för både dig/er och huset. Dokumentet är ett ”levande” dokument som du/ni och huset kommer ha glädje och nytta av i många år framåt i tiden.

Efter besiktning upprättas en underhållsplan innehållande:

1. Typ av konstruktion (och allmän information om konstruktionen)
2. Fel, brister eller risker
3. Typ av underhållsbehov
4. Underhållsintervaller
5. Uppskattad kostnad