Lars Sid och Agneta Alm – vi står för kunskap, kompetens och kvalitet

 
Lars Sid

SBR Byggingenjör och medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Mångårig erfarenhet från byggverksamhet och som besiktningsman med specialkompetens inom byggnadsteknik, fukt- och mögelskador med mera.

Byggteknisk utbildad 1979-84, har arbetat med nyproduktion och om-/tillbyggnad fram till 1995.

Utbildad/diplomerad besiktningsman 1998 och verksam som besiktningsman.

Egen företagare inom överlåtelsebesiktningar/tekniska besiktningar vid köp och sälj av fastigheter sedan 2004.

 
Agneta Alm

Besiktningsman med specialkompetens inom fukt/mögelskader i byggnader.

Specialutbildad inom Sjuka-hus-symptom (SBS=Sick Building Syndrom) och mögel/svampar.

Erfarenhet från Sverige och Norge och alla typer av byggnader (småhus, kontor, industrilokaler, förskolor, stallmiljöer, etc.).

Byggteknisk utbildning, utbildad med godkänt prov/utbildning av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund 2006).

Verksam som besiktningsman för överlåtelsebesiktningar sedan 2007, både i stora företag och i egen regi.

Genomgått kurser och utbildningar inom bland annat radon, fuktmätningar, skadeutredningar, mikrobiell provtagning och sanering av sådana skador.