Säljare och mäklare


När du ska sälja ditt hus kan det vara bra att låta utföra en överlåtelse-/husbesiktning.

Allt fler säljare väljer att besiktiga sitt hus inför en försäljning för att bli medvetna om eventuella fel och brister som annars kan uppdagas på huset vid en framtida besiktning av köparen. På så sätt minskar även risken för ”otrevliga” överraskningar och problem för båda parter i slutändan, och risk för prutningssituationer.
De fel som säljaren kan bli ersättningsskyldig för, är sådana fel som köparen inte kunnat upptäcka. Det gäller även om säljaren själv inte känner till felen, så kallade dolda fel. Vi kan naturligtvis även bistå med tecknandet av en dolda-fel-försäkring på våra besiktningar/utlåtanden.

Kontakta oss för en grundlig besiktning av ditt hus.

Vi har naturligtvis en konsultansvarsförsäkring.
Smart besiktning

Ligg steget före. Så här förbereder du din husförsäljning i två steg. Ladda ner vårt produktblad för Smart besiktning här.