Statusbesiktning


En statusbesiktning av byggnaden ger besked om det aktuella skicket på byggnadens olika konstruktioner.

Vid en statusbesiktning kontrollerar vi alla väsentliga och åtkomliga delar i byggnaden, bland annat tak, grund, vind, fasad och våtrum. Efter genomförd besiktning får du en utförlig rapport med byggnadens status. Du som är husägare får en samlad bild av byggnadens fysiska skick, de åtgärder som är nödvändiga och när underhåll bör ske för att undvika oförutsedda kostnader.

Som husägare kan du även få enbart vissa delar av byggnaden statuskontrollerad, t.ex. krypgrunden, taket eller vinden. Misstänker du någon typ av skada bör du kontrollera förhållandet genast för att minimera risken för oförutsedda kostnader och allvarliga följdskador såsom mögel, röta eller konstruktionsförsvagningar.

Vid misstanke om fukt- eller mögelskada kan ”lilla fuktkontrollen” vara ett alternativ, läs mer under menyn Fukt/mögel.
Smart besiktning

Ligg steget före. Så här förbereder du din husförsäljning i två steg. Ladda ner vårt produktblad för Smart besiktning här.